Komitet Społeczny formalnie powołany został w celu sprawnego reprezentowania lokalnej społeczności i podejmowania kroków prawnych broniąc wspólnej inicjatywy.