zdjęcie

Po dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta dotyczącym budowy hal w Krychnowicach, obecny na spotkaniu przedstawiciel Panattoni Europe troszeczkę nas uspokoił, poinformował, że rozważa inne lokalizacje na realizację zamierzonej inwestycji.
Póki co nie złożył jednoznacznej deklaracji o zmianie lokalizacji, przez co nie możemy mówić o sukcesie.
Sukces będzie wtedy, kiedy doprowadzimy do ustanowienia na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
I w tym miejscu liczymy na naszych Radnych, którzy wsparli by naszą inicjatywę i pomogli nam osiągnąć zamierzony cel, za co już teraz dziękujemy.

Gwoli ścisłości, lokalna społeczność Krychnowic nie jest przeciwnikiem inwestowania w Radomiu, wręcz przeciwnie popieramy i cieszymy się, że taki inwestor jak Panattoni Europe chce realizować tu swoje projekty, o czym na dzisiejszym spotkaniu podkreślił przedstawiciel naszego komitetu.
Nie zgadzamy się jedynie na tę konkretną lokalizację, ale wierzymy w to, że inwestor wybierze dogodniejsze miejsce w Radomiu dla siebie i tym samym dla nas.

25.07.2019
zdjęcie

Już jutro w czwartek o godz. 16.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta dotyczące planowanej budowy hal magazynowych w Krychnowicach.
Zapraszamy na posiedzenie wszystkich zainteresowanych losami Krychnowic.

24.07.2019
zdjęcie

odpowiedź Prezydenta na interpelację radnego Marcina Kacy w sprawie hal.

23.07.2019
zdjęcie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy skracający procedury związane z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.

Co to oznacza, tak z grubsza?

1. Zmieniono pojęcie obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – uzależniając go od podziału geodezyjnego terenu. Po zmianie przez obszar należy rozumieć „działki położone na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz działki znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m od granic tego terenu.

2. Ułatwiono skuteczność zawiadomień dokonanych na adres ustalony w oparciu ewidencję gruntów. Dzięki temu nie ma przeszkód w prowadzeniu postępowania w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i dopuszczenie zawiadomienia w postaci obwieszczenia. Zmiana ta skutkuje także w przypadku śmierci stron postępowania innej niż inwestor, oraz przy braku ustalonego kręgu stron postępowania z uwagi na nieaktualności danych w dokumentach. Innymi słowy upraszcza sytuację inwestorowi w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

3. Zmieniono procedurę zawiadamianiu stron postępowań o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach.. Dotychczas do stosowania obwieszczeń jako formę zawiadomień uprawniała organ dopiero liczba stron przekraczająca 20, po zmianie wystarczy już liczba stron w wysokości 10 na powiadomienie w postaci obwieszczenia. W naszym przypadku tablica ogłoszeń w UM.

4. Łatwiejsze dla inwestora wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej, nie trzeba już budować etapowo, aby móc wydłużyć ważność decyzji o kolejne 4 lata. Wystarczy złożyć wniosek nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obecnie, co do zasady, decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat. Czyli w sumie mamy 10 lat ważności decyzji i nie musimy realizować jej etapami.

5. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor nie potrzebuje już wypisów z rejestru gruntów

6. Zniesiono obowiązek udziału Sanepidu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

22.07.2019
zdjęcie

Zapraszamy na spotkanie w najbliższą niedzielę (14.07.2019r)
godzina 12.00 ulica Fundowicza.
... do zobaczenia

11.07.2019
zdjęcie

... jeszcze kolejne, tym razem:   cozadzień.pl   radioradom.pl   radom.naszemiasto.pl   twójradom.pl

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/briefing-prasowy-mieszkancow-ul-fundowicza-i-okolic-zdjecia/57515

http://radom.naszemiasto.pl/artykul/nie-chca-wielkich-hal-produkcyjno-uslugowych-za-swoimi,5199825,artwid,t,id,tm.html

https://twojradom.pl/artykul/czy-w-krychnowicach-powstana/718805

https://radioradom.pl/w-krychnowicach-nie-chca-hal/

10.07.2019
zdjęcie

...przy okazji zapraszamy na naszego funpage'a

https://www.facebook.com/Halekrychnowic/

10.07.2019
zdjęcie

Dziś publikacja w TV Dami24.pl:

https://dami24.pl/wiadomosci/nie-dla-budowy-hal-w-krychownicach/15417

10.07.2019
zdjęcie

Kolejne artykuły tym razem ZebrraTv i Wyborcza, zapraszamy:

http://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,24974874,ogromna-hala-przemyslowa-powstanie-obok-szpitala-i-osiedla-domkow.html

https://zebrra.tv/wydarzenia/2019/07/09/komitet-spoleczny-hale-krychnowice-wraz-z-mieszkancami-sprzeciwiaja-sie-budowie-nieruchomosci-przemyslowej/

09.07.2019
W zakładce "Pliki" znajdziecie Państwo dwa nowe pisma.
Pierwsze to opinia i stanowisko Wójta Gminy Kowala, oraz Dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w sprawie budowy hal, drugie to inwentaryzacja przyrodnicza, nieco różniąca się od tej którą zlecił inwestor. ....miłej lektury.

09.07.2019
zdjęcie

Dziś na Placu Corazziego odbyła się konferencja prasowa, na której nasi przedstawiciele zaznajamiali lokalne media z problematyką zamierzonej inwestycji.
Na spotkanie przybyła także lokalna społeczność manifestując przeciwko budowie hal.
Zapraszamy na materiał:                                               2

https://echodnia.eu/radomskie/nie-chca-wielkich-hal-produkcyjnouslugowych-za-swoimi-oknami-protest-mieszkancow-radomia-i-kosowa-przeciw-inwestycji/ar/c1-14260007               

08.07.2019Przypominamy: ustawowy termin składania wniosków i uwag mija z dniem 09 lipca br. tj wtorek. My jako stowarzyszenie w imieniu wszystkich zabierzemy głos zgodnie z ustaleniami z ostatniego zebrania. Nie chcemy teraz ujawniać szczegółów. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z Państwa powinien indywidualnie zabrać głos w konsultacjach społecznych, do czego serdecznie zachęcamy.

07.07.2019Zapraszamy na najbliższe spotkanie - niedziela godzina 16.00 ulica Fundowicza.
... do zobaczenia

06.07.2019Apel do mieszkańców chcących odnieść się do inwestycji. Niech każdy z Państwa imiennie ustosunkuje się do zamierzonej inwestycji.
Uwagi i wnioski należy składać najlepiej w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.
Termin mamy do 9 lipca, po tym terminie złożone wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.


  • informacja prezydenta o konsultacjach (pdf)
  • 30.06.2019