Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
OK

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona będzie 6 m od granicy inwestycji

Kogucik na wietrze ....

...jak to mówią: tak zapieje, jak wiatr zawieje.

kilka słów wstępu: - w 2017 roku Wójt gminy Kowala (będący wówczas właścicielem terenów na przeciwko planowanej inwestycji przy ul. Krychnowickiej) próbował zagospodarować je jako przemysłowe, w odpowiedzi na propozycję zmiany studium uwarunkowań, Prezydent miasta Radomia zaopiniował negatywnie pomysł Wójta. Powoływał się na ochronę walorów krajobrazowych, twierdził, że teren ten jest płucami miasta Radomia, że jest w konflikcie z obszarami Radomskiej Sieci Terenów Otwartych "Green belt", że realizacja planowanej zmiany wywoła wzrost powierzchni utwardzonych, co w rezultacie spowoduje zwiększenie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do pobliskich cieków, stawów. W następstwie teren ten gmina Kowala podzieliła i sprzedała pod zabudowę mieszkaniową, gdzie na dzień dzisiejszy trwają budowy domów. Teraz gdy inwestycja jest realizowana na terenie Radomia, (nadmienię że tereny dzieli ok. 12m) ten sam Prezydent już nie widzi konfliktu ze środowiskiem, zapomniał co to Green belt a teren na którym buduje się osiedle domków w raporcie inwestora widnieje jako teren nie zagospodarowany i nie zabudowany. Całość opinii Pana Prezydenta znajdziecie Państwo w zakładce dokumentów

 • Opinia prezydenta Radomia
 • Obliczenia

  Jak to jest, że kiedy inwestor sporządza raport oddziaływania na środowisko, okazuje się, że na styk mieści się w wymogach standardów emisyjnych?. Zastanawialiście się Państwo dlaczego w raporcie określono konkretną ilość samochodów ciężarowych i osobowych? Dlaczego akurat 317szt. osobówek, nie 320szt. i nie 315szt.? Otóż dlatego, że przy tej ilości zostaną spełnione normy wymagane przepisami prawa. A co się stanie, jeżeli po wybudowaniu hal każdy pracujący tam człowiek przyjedzie swoim autem, co zgodnie z raportem wyniosłoby ok. 500 osób?. Ano nic się nie stanie, poza przekroczeniem wymaganych norm emisyjnych. Hali przecież nie zamkną ...
    ... psy szczekają, karawana jedzie dalej ...

  Dlaczego o inwestycji na tak dużą skalę nie informuje się lokalnej społeczności inaczej niż zamieszczenie obwieszczenia konsultacji na stronie UM. Dlaczego nasi włodarze publicznie nic nie mówią o halach?. Żeby Państwu uzmysłowić w jaki sposób "sąsiedzi" powiadamiani są o budowie wielkich przedsiębiorstw pod ich nosem , zachęcam do włączenia stopera i wyszukanie na stronie UM informacji dot budowy hal na "Krychnowicach" ...powodzenia
  Zapewne w przyszłości realizacja inwestycji pięknie wpisała by się w hasła wyborcze naszych lokalnych polityków, ale póki co do 9 lipca nikt nie może się o tym dowiedzieć.
  dlaczego akurat 9 lipiec? bo to termin do którego trwają konsultacje...
  Zapewne nie znaleźliście obwieszczenia na stronie urzędu, dla ułatwienia umieszczony jest w zakładce poniżej

 • inf. o konsultacjach